Кафедра теоретичної фізики

Книги, кафедра теоретичної фізики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науково-педагогічні працівники кафедри теоретичної фізики беруть активну участь у навчальному процесі, проводять практичні заняття або читають лекції фактично по всіх загальних курсах вищої математики та теоретичної фізики, а також з основ програмування. Досвід викладання підсумовано у методичних та навчальних посібниках, підручниках та монографіях, які видавалися протягом багатьох років. 

Математичні дисципліни

Основна література

Ледней М.Ф., Разумова М.А., Романенко О.В., Хотяїнцев В.М., Збірник задач з векторного та тензорного числення, 2010, 130с. [pdf]
Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для фізичних факультетів університетів

Разумова М.А., Хотяїнцев В.М., Основи векторного і тензорного аналізу, 2011, 216с. [pdf]
Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для фізичних факультетів університетів

Ледней М.Ф., Гнатовський В.О., Тарнавський О.С., Методичі вказівки до проведення практичних занять з основ векторного  і тензорного аналізу, методична розробка, 2017, 62с. [pdf]

Хотяїнцев В.М., Якименко О.І., Додаткові задачі з курсу “Методи математичної фізики”. Спеціальні функції математичної фізики, методична розробка, 2021, 33с. [pdf]

Єжов С.М., Методи обчислень, навчальний посібник, 2001, 140с. [pdf]

Усенко К.В., Комп’ютерна математика для фізиків, конспект лекцій, 2002, 122с. [pdf]

Додаткова література

Гнатовський В.О., Ледней М.Ф., Романенко О.В., Макарець М.В., Методичні вказівки до проведення семінарських занять з математичного аналізу, методичні рекомендации, 2015, 30с. [pdf]

Бурлак Г.Н., Федорченко А.М., Применение численного эксперимента  в физических исследованиях, методические рекомендации, 1988, 40с. [djvu]

Бурлак Г.Н., Ежов С.Н., Фалько Г.Л., Федорченко А.М., Методическая разработка по вычислительным методам теоретической физики, методическая разработка, 1980, 44с. [djvu]

Теоретична фізика

Основна література

Єжов С.М., Макарець М.В., Романенко О.В., Класична механіка, підручник, 2008, 479с. [pdf]
Затверджено МОН Укріїни як підручник для фізичних факультетів університетів

Ледней М.Ф., Романенко О.В., Задачі з класичної механіки, навчально-методичний посібник, 2012, 56с. [pdf]

Субота С.Л., Макарець М.В., Методичні вказівки та задачі до курсу “Класична механіка”, методичні вказівки, 2016, 52с. [pdf]

Макарець М.В., Решетняк В.Ю., Романенко О.В., Задачі з класичної електродинаміки, навчальний посібник, 2006, 152с. [pdf]

Толпыго К.Б., Термодинамика и статистическая физика, 1966, 365 с. [djvu]
Допущено Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти СРСР як навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей ВНЗ

Гречко Л.Г., Сугаков В.И., Томасевич О.Ф., Федорченко А.М., Сборник задач по теоретической физике, 1972, 336с. [pdf] 
Допущено Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти СРСР як навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей ВНЗ

Гречко Л.Г., Єжов С.М., Сугаков В.О., Збірник задач із теоретичної фізики. Квантова механіка, навчальний посібник, 2013, 214с. [pdf]

Дацюк В.В., Ледней М.Ф., Пінкевич І.П., Термодинаміка і статистична фізика, збірник задач для студентів фізичного факультету, 2012, 80с. [pdf]

Дацюк В.В., Термодинаміка та статистична фізика, конспект лекцій, 2018, 74с. [pdf]

Дацюк В.В., Ледней М.Ф., Пінкевич І.П., Тарнавський О.С., Термодинаміка і статистична фізика, збірник задач, 2020, 164с. [pdf]

Андрєєв В.О., Пінкевич І.П., Термодинаміка і статистична фізика, конспект лекцій (частина 1), 2023, 82с. [pdf]

Андрєєв В.О., Пінкевич І.П., Термодинаміка і статистична фізика, конспект лекцій (частина 2), 2023, 93с. [pdf]

Андрєєв В.О., Додаткові розділи статистичної фізики: магнітні властивості речовин, навчальний посібник, 2023, 83с. [pdf]

Романенко О.В. Ледней М.Ф., Бєлих С.П., Збірник задач з класичної електродинаміки, частина 1. Математичні методи електродинаміки, навчальний посібник, 2024, 84с. [pdf]

Додаткова література

Романенко О.В., Додаткові розділи класичної механіки: кватерніони, методична розробка, 2019, 20с. [pdf]

Романенко О.В., Додаткові розділи класичної механіки: вироджені механічні системи, методична розробка, 2019, 16с. [pdf]

Пінкевич І.П.,  Решетняк В.Ю., Розв’язування задач із статистичної фізики за допомогою ЕОМ, методичні вказівки, 1990, 30с. [djvu]

Інші дисципліни

Романенко В.І., Романенко О.В., LaTeX у наукових публікаціях. Графічні побудови, навчальний посібник, 2012, 352с. [pdf]
Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для фізичних спеціальностей університетів

Субота С.Л., Бєлих С.П., Задачі до курсу “Програмування в Comsol Multyphysics та FlexPDE”, навчально-методичний посібник, 2018, 34с. [pdf]