Кафедра теоретичної фізики

Науково-педагогічні працівники

Романенко Олександр Вікторович

Завідувач кафедри

доцент кафедри

кандидат фіз.-мат. наук

oleksandr.romanenko@knu.ua

Макарець Микола Володимирович

Професор

професор кафедри

доктор фіз.-мат. наук

mmvuniua@gmail.com

Решетняк Віктор Юрійович

Професор

професор кафедри

доктор фіз.-мат. наук

victor.reshetnyak@knu.ua

Ледней Михайло Федорович

Доцент

доцент кафедри

доктор фіз.-мат. наук

ledney@knu.ua

Андреєв Володимир Олександрович

Доцент

доцент кафедри

кандидат фіз.-мат. наук

volodymyr.andreev@knu.ua

Хотяїнцев Володимир Миколайович

Доцент

доцент кафедри

кандидат фіз.-мат. наук

volodymyr.khotiaintsev@knu.ua

Бєлих Світлана Петрівна

Асистент

асистент кафедри

кандидат фіз.-мат. наук

svitlana.bielykh@knu.ua

Гнатовський Володимир Олександрович

Асистент

асистент кафедри

кандидат фіз.-мат. наук

vgnatovskyy@knu.ua

Субота Світлана Леонідівна

Асистент

асистент кафедри

кандидат фіз.-мат. наук

subota.svitlana@knu.ua

Тарнавський Олександр Станіславович

Асистент

асистент кафедри

кандидат фіз.-мат. наук

oleksandr.tarnavskyy@knu.ua

Навчально-допоміжний склад

Аксьонов Артем В’ячеславович

Інженер

інженер 1-ї категорії

Діденко Тетяна Петрівна

Інженер

інженер 1-ї категорії

кандидат фіз.-мат. наук

Шелестюк Сергій Миколайович

Інженер

інженер 1-ї категорії