Кафедра теоретичної фізики

Корпуси КНУ імені Тараса Шевченкау 80-і роки

Випускники кафедри теоретичної фізики мають різноманітні можливості для подальшого працевлаштування. Вивчення теоретичної фізики та вищої математики сприяє розвитку логічного мислення та аналітичних навичок, які можуть знадобитися у багатьох професіях, не обов’язково пов’язаних тільки з науковою діяльністю.

Більша частина наших випускників продовжує навчання у аспірантурі провідних вітчизняних та закордонних університетів та інститутів, у подальшому працюють у наукових та дослідницьких установах. Інші знаходять себе у сферах освіти, IT-технологій, працюють у державних та фінансових установах, або створюють власний бізнес.

Бакалаври
 1. Євгеній ВОЛКОВ
  Науковий керівник: Віктор РЕШЕТНЯК
  Назва бакалаврської роботи: «Моделювання електрично керованої рідкокристалічної лінзи»
 2. Назар ГЕНСІЦКИЙ
  Науковий керівник: Юрій РАПОПОРТ
  Назва бакалаврської роботи: «Поширення нелінійних електромагнітних хвиль в активних, резонансних, шаруватих середовищах»
 3. Михайло ДМИТРУК
  Науковий керівник: Андрій СЕМЕНОВ
  Назва бакалаврської роботи: «Аналiз iнтерференцiї двох станiв стисненого вакууму на однофотонних детекторах»
 4. Володимир КУЗНЄЦОВ
  Науковий керівник: Марк ГОРЕНШТЕЙН
  Назва бакалаврської роботи: «Критичнi явища та Бозе-конденсацiя у матерiї iз сильною взаємодiєю»
 5. Анатолій СЛОБОДЯНЮК
  Науковий керівник: Олексій ВАСИЛЬЄВ
  Назва бакалаврської роботи: «Хемотаксис на викривленій поверхні»
 6. Микола СТАРИЙ
  Науковий керівник: Ганна МОРОЗОВСЬКА
  Назва бакалаврської роботи: «Застосування теоретико-групових методів для опису еволюції параметра порядку мультифероїків»
 1. Наталія БАЖАН
  Науковий керівник: Олександр ЯКИМЕНКО
  Назва бакалаврської роботи: «Взаємодія нелінійних топологічних структур в оптичних решітках та квантових газах»
 2. Микола ЄЛІСЕЄВ
  Науковий керівник: В’ячеслав КОЧЕЛАП
  Назва бакалаврської роботи: «Дослідження взаємодії швидких заряджених частинок з діелектричними і напівпровідниковими середовищами»
 3. Марина ОЛЕКСІЄНКО
  Науковий керівник: Ласло ЄНКОВСЬКИЙ
  Назва бакалаврської роботи: «Розподіл речовини та тиску в нуклонах»
 4. Вікторія ТУЛАЙДАН
  Науковий керівник: Ганна МОРОЗОВСЬКА
  Назва бакалаврської роботи: «Керування тривимірними вихорами у наночастинках типу ядро-оболонка за допомогою електричного поля»
 1. Марія БЄЛОВА
  Науковий керівник: Андрій СЕМЕНОВ
  Назва бакалаврської роботи: «Бозонна вибiрка з масивами однофотонних детекторiв»
 2. Вадим КОВТОНЮК
  Науковий керівник:Олег БАРАБАШ
  Назва бакалаврської роботи: «Народження S-бозона при розсіянні ядра та протона в експерименті SHiP»
 3. Вікторія ЛЕНЬ
  Науковий керівник: Андрій СЕМЕНОВ
  Назва бакалаврської роботи: «Мертвий час детекторiв у схемах бозонної вибiрки»
 4. Анастасія НЕСТЕРЕНКО
  Науковий керівник: Юрій РАПОПОРТ
  Назва бакалаврської роботи: «Теоретичні моделі акусто-гравітаційних хвиль у системі атмосфера-іоносфера»
 5. Денис СОШИЛОВ
  Науковий керівник: Юрій РАПОПОРТ
  Назва бакалаврської роботи: «Керовані хвилі електронних станів в графенових метаматеріальних середовищах»
 6. Микита ЮРІН
  Науковий керівник: Андрій СЕМЕНОВ
  Назва бакалаврської роботи: «Квантова томографія станів з масивом однофотонних детекторів»
Магістри
 1. Вадим КОВТОНЮК
  Науковий керівник: Андрій СЕМЕНОВ
  Назва магістерської роботи: «Дуальна форма задачi про некласичнi кореляцiї»
 2. Анастасія НЕСТЕРЕНКО
  Науковий керівник: Людмила КОЗАК
  Назва магістерської роботи: «Плазмоїди в магнітосфері Юпітера»
 3. Олександр ПЕРЦЮХ
  Науковий керівник: Ганна МОРОЗОВСЬКА
  Назва магістерської роботи: «Алгоритми та протоколи квантових компʼютерів»
 4. Микита ЮРІН
  Науковий керівник: Андрій СЕМЕНОВ
  Назва магістерської роботи: «Чисельне моделювання квантових каналів у турбулентній атмосфері»
 1. Ярослав ГОРБАНЬ
  Науковий керівник: Юрій РАПОПОРТ
  Назва магістерської роботи: «Теоретичні моделі проходження ЕМ хвиль через багатошарову нелінійну систему «діелектрик – імпедансний плазмоподібний шар – діелектрик – …»
 2. Надія ДІДУХ
  Науковий керівник: Андрій СЕМЕНОВ
  Назва магістерської роботи: «Відновлення статистики числа фотонів з використанням масивів однофотонних детекторів»
 3. Сергій ПЕТРИЩЕВСЬКИЙ
  Науковий керівник: Юрій РАПОПОРТ
  Назва магістерської роботи: «Теоретичні моделі низькочастотних електромагнітних збурень в системі «Земля-атмосфера-іоносфера»
 4. Владислав ШВЕЦЬ
  Науковий керівник: Ганна МОРОЗОВСЬКА
  Назва магістерської роботи: «Особливості просторово- модульованих фаз в антиферродисторсійному мультифероїку»
 5. Іван ЯКОВКІН
  Науковий керівник: Михайло ЛЕДНЕЙ
  Назва магістерської роботи: «Вплив електричного поля на поверхневі плазмонні коливання в комірці нематичного рідкого кристалу»
 1. Жанна ЗЕМСЬКА
  Науковий керівник: Ганна МОРОЗОВСЬКА
  Назва магістерської роботи: «Нетривіальні явища в одношаровому графені на сегнетоелектричній підкладці, які залежать від магнітного поля»
 2. Владислав КАРПЕНКО
  Науковий керівник: Олексій ВАСИЛЬЄВ
  Назва магістерської роботи: «Моделювання бактерiального аеротаксису в просторово обмеженiй системi»»
 3. Борис ПІКАЛОВ
  Науковий керівник: Віктор РЕШЕТНЯК
  Назва магістерської роботи: «Локалізований плазмонний резонанс в покритій оболонкою золотій наночастинці, розміщеній в матриці рідкий кристал-полімер»
 4. Олег САВЧУК
  Науковий керівник: Марк ГОРЕНШТЕЙН
  Назва магістерської роботи: «Рівняння стану сильно взаємодіючої матерії та релятивістські зіткнення важких йонів»
 5. Іван СТОЛОКА
  Науковий керівник: Віктор РЕШЕТНЯК
  Назва магістерської роботи: «Моделювання фоторефракції в комірці холестеричного рідкого кристалу»
 6. Назарій ТРЕТЯК
  Науковий керівник: Юрій РАПОПОРТ
  Назва магістерської роботи: «Нелінійні ефекти при проходженні електромагнітної хвилі через діелектрико-графеновий метаматеріал»