Кафедра теоретичної фізики

Освітньо-професійна програма «Астрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 104 «Фізика та астрономія», розроблена на Фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма розрахована на 4 роки (8 семестрів) і має на меті надати ґрунтовну освіту в області фізики та астрономії, підготувати фахівців зі спеціальності «Астрономія».

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 •  
 1. Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 2. Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду та затвердження ОНП та ОПП.
 4. Щодо підготовки описів ОП до затвердження.
 5. Про запровадження в Осв.Проц. форми опису ОП.
 6. Про склад Науково-методичної ради.
 7. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ.
 8. Положення про науково-методичну раду.
 9. Тимчасове положення про сектор моніторингу якості освіти.
 10. Зміни до Наказу щодо затвердження ППП та ОНП програм.
 11. Про затвердження Тимчасового порядку до розгляду пропозицій щодо внесення змін в ОП.
 12. Положення про реалізацію студентами права на вільний вибір.
 13. Інструкція з реєстрації та роботи студентів (вільний вибір).
 14. Порядок поновлення та переведення здобувачів ВО.
 15. Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 16. Про створення комісії з матеріального заохочення.
 17. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність.
 18. Положення про відділ міжнародного співробітництва.
 19. Положення про організацію освітнього процесу.
 20. Положення про постійну комісію ВР з питань етики.
 21. Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 22. Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 23. ЗВІТ. Опитування студентів щодо якості навчання за освітніми програмами фізичного факультету (денна форма здобуття освіти).
 24. Опитувальник здобувачів освіти щодо якості викладання за навчальною дисципліною.
 25. Шаблон опитувальника здобувачів освіти за освітньою програмою.
 26. БЛОК1. Доступність інформації про освітню програму.

Відомості і сертифікати про підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Кафедри теоретичної фізики і Кафедри експериментальної фізики:

 1. Довідка про стажування Башмакової Н.В.
 2. Сертифікат Башмакової Н.В. на курс підвищення кваліфікації
 3. Сертифікат Башмакової Н.В. на курс “Digital Skills Pro”
 4. Сертифікат Єщенка О.А. Erasmus+, Венгрія-2018
 5. Сертифікат Єщенка О.А. США-2017
 6. Сертифікат Кравченка В.М. на курс підвищення кваліфікації
 7. Romanenko Oleksandr, CPA: Programming Essentials in C++
 8. Ledney Mykhaylo, CPA: Programming Essentials in C++
 9. Certificate Vasyliev Oleksii, EPAM Systems
 10. Vasyliev Oleksii, CPA: Programming Essentials in C++
 11. Vasyliev Oleksii, PSAP: Programming Essentials in Python
 12. Vasyliev Oleksii, Using Python to interact with the Operating System
 13. Vasyliev Oleksii, Sequence Models
 14. Vasyliev Oleksii, Convolutional Neural Networks
 15. Vasyliev Oleksii, Crash Course on Python
 16. Vasyliev Oleksii, Introduction to SQL
 17. Vasyliev Oleksii, Building Web Applications in PHP
 18. Vasyliev Oleksii, Command Line in Linux
 19. Vasyliev Oleksii, Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization
 20. Vasyliev Oleksii, Deep learning
 21. Vasyliev Oleksii, Structuring Machine Learning Projects
 22. Vasyliev Oleksii, Neural Networks and Deep Learning
 23. Сертифікат, Васильєв О., 2021
 24. Vasyliev Oleksii, Microeconomics Principles
 25. Reshetnyak V.Yu., Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутришньої системи забезпечення якості вищої освіти
 26. Сертифікат, Єщенка О.А., на успішне виконання гранту Президента України 2016р.
 27. Сертифікат, Єщенка О.А., НФДУ-2020
 28. Сертифікат, Ящук В.М., 02.2020
 29. Certificate Yashchuk V.M., XXV Galyna Puchkovska International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”
 30. Certificate Yashchuk V.M., 7-th International conference “NANOBIOPHYSICS: Fundamental and Applied Aspects” 4-8.10.2021 Kharkiv, Ukraine
 31. Юлія Терентьєва, сертифікат про підвищення кваліфікації